Marine Sciences

Bachelor

Deze nieuwe bacheloropleiding start in september 2023

Zeeën en oceanen worden steeds intensiever gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan voedselvoorziening, delfstofwinning, transport, windenergie en toerisme. Daarnaast brengen bijvoorbeeld de opwarming van het zeewater, overbevissing, vervuiling en een stijgende zeespiegel op grote schaal ecologische en sociale verschuivingen teweeg. Dit leidt tot belangrijke uitdagingen en ontwikkelingen in het mariene domein.