Soil, Water, Atmosphere

Bachelor

De zoveelste modderstroom in Bangladesh, slechte luchtkwaliteit door te veel fijnstof of wat dacht je van te natte polders of juist te droge dijken in Nederland? De bachelor Soil, Water en Atmosphere is meer dan ooit actueel.

6:34 min
Ontdek Soil, Water, Atmosphere
53:31 min
Webinar Soil, Water, Atmosphere

Waarom deze studie?

✓ Enorm actueel. De studie focust zich op klimaatverandering, wateroverlast, verdroging en erosie vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief.
✓ Van meerdere kanten bekeken. De studie is uniek doordat het hydrologie, meteorologie en bodemkunde in één natuurwetenschappelijke opleiding combineert.
✓ Door middel van veldwerk, practica en excursies leer je de theorie gelijk te combineren met de praktijk. Wist je bijvoorbeeld dat het World Soil Museum op onze campus zit?

Gerelateerde opleidingen: