Axis

Campus

"Axis bevat kantoren, leszalen, laboratoria en experimentele ruimtes en biedt daarnaast onderdak aan Food Biobased Research, de Afdeling Agrotechnology en Food Sciences en het Centre for Biobased Economy.
Net als zijn wiskundige equivalent bestaat ook het Axis gebouw uit drie verschillende, met elkaar verbonden componenten: Axis X (voorheen het Atrium), Axis Y en Axis Z. "

Back to X